Doelstelling

Door onvoorziene omstandigheden zal de editie van dit jaar niet doorgaan.

Autdoor staat voor het organiseren van inspiratiedagen voor en door mensen met autisme.

Door elkaar te ontmoeten wordt kennis gedeeld en ervaringen uitgewisseld. Autdoor brengt de talenten, de kracht en de inzet van mensen met autisme samen en levert zo een belangrijke bijdrage aan het zelfbeeld van mensen met autisme.

De dag, georganiseerd door en voor mensen met autisme, zal bestaan uit lezingen, ervaringsverhalen en praatgroepen.

Autdoor wordt ondersteund door Vlaamse Vereniging Autisme en AP Hogeschool.